Urodzona w 1985 roku. Artystka intermedialna, fotografka, animatorka sztuki, arteterapeutka.  Absolwentka PWSFTViT im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, specjalizacja: fotografia. Doktorantka tej samej uczelni. Absolwentka WSSiP w Łodzi, Wydział Filmu i Fotografii, kierunek: ROFTViF. Interesuje się grafiką projektową, land artem, tworzy obiekty i instalacje. Zajmuje się dydaktyką. Prowadzi warsztaty fotograficzne i plastyczne z dziećmi oraz dorosłymi. Członek ZPAF. Członek grupy artystycznej działającej jako Koło Absolwenta WSSiP założonego przy Pracowni Książki Artystycznej i Ilustracji. Wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest autorką ponad 40 wystaw zbiorowych i indywidualnych poświęconych fotografii i książce artystycznej w Polsce i za granicą.